logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) są świadczeniami w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

NiŚOZ działa od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego pod adresem:
 • Kartuzy ul. Floriana Ceynowy 7 - wejście do budynku C1 (plan szpitala)
 • Sierakowice ul. Lęborska 31
Udzielane są teleporady  w godzinach pracy NiŚOZ:
 • w Kartuzach pod numerem telefonu 58 685 49 59
 • w Sierakowicach pod numerem telefonu 58 685 69 01

Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt, do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
 • Teleporady w ramach POZ w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, udzielane są przy użyciu systemu łączności – rozmowa telefoniczna.
 • W celu udzielenia teleporady należy skontaktować się z rejestracją Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
  • pod numrem telefonu 58 685-49-59 dla lokalizacji 83-300 Kartuzy, ul. Floriana Ceynowy 7;
  • pod numerem telefonu 58 685-69-01 dla lokalizacji 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34.
 • W trakcie kontaktu pacjenta z rejestracją Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, ustalana jest konkretna godzina w której wykonana zostanie próba kontaktu z pacjentem przez lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej na numer telefonu podany przez pacjenta i  odnotowany w systemie informatycznym.
 • Bez względu na to, jaki jest powód braku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem, w przypadku wystąpienia takich okoliczności lekarz dokonuje co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem , w odstępie nie krótszym niż 5 minut celem udzielenia teleporady.
 • Informacja o próbach połączenia z pacjentem odnotowana zostaje przez lekarza w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • W przypadku konieczności udzielenia świadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (w gabinecie lub miejscu zamieszkania pacjenta) lekarz ustala z pacjentem godzinę udzielenia świadczenia.
 • Podczas teleporady pacjent ma możliwość uzyskania: e-Recepty, e-Zla (elektronicznego zwolnienia lekarskiego).

e-Recepta

Jeśli podczas teleporady, personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece. Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

Zachęcamy do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta poprzez stronę pacjent.gov.pl

Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:
 • dokumentacji medycznej - na przykład e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
 • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej służby zdrowia (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

Przed zakończeniem teleporady, lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną Konsultację i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-Recept czy skierowań na badania dodatkowe

* Wytyczne przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dot. teleporad w POZ udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.