logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest oddziałem, w którym zajmujemy się kompleksowym leczeniem pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia oraz życia.

Oddział Intensywnej Terapii dysponuje 4 stanowiskami intensywnego nadzoru, w tym 1 izolatką. Każde stanowisko wyposażone jest w sprzęt monitorujący funkcje życiowe i wspomagający oddychanie. Oddział wyposażony jest w 2 aparaty do terapii nerkozastępczej (sztuczna nerka) oraz w kompleksowy sprzęt do ratowania życia, a także wysokospecjalistyczne pompy infuzyjne służące do precyzyjnego dawkowania leków przez całą dobę.

W oddziale leczeni są pacjenci głównie z powodu:
  • ciężkiej niewydolności wielonarządowej, w tym układu oddechowego, krążenia, nerwowego, wątroby, trzustki oraz nerek;
  • niewydolności narządowej z powodu urazów wielonarządowych;
  • wszystkich ciężkich postaci wstrząsów;
  • po skomplikowanych zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii i położnictwa lub u pacjentów o wysokim ryzyku znieczulenia z powodu licznych obciążeń chorobowych.

Nasz zespół składa się z wysoko wyspecjalizowanej kadry lekarskiej, pielęgniarskiej oraz fizjoterapeuty.

Zespół pracujący w ramach anestezjologii:
  • wykonuje znieczulenia pacjentów do planowych i ostrych zabiegów operacyjnych w obrębie bloku operacyjnego oraz sali cięć cesarskich na trakcie porodowym;
  • znieczula pacjentów do małych zabiegów na terenie szpitala;
  • prowadzi opiekę okołooperacyjna nad pacjentami (współpracuje z oddziałami zabiegowymi w zakresie przygotowania do znieczulenia i zabiegu oraz analgezji pooperacyjnej);
  • wykonuje również znieczulenia zewnątrzoponowe do porodów.

Udzielanie informacji przez personel medyczny oddziałów szpitalnych osobom telefonującym do Szpitala odbywa się codziennie pod numerem telefonu 58 685 48 00 – proszę wybrać 1, następnie 1
  • punkt lekarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
  • punkt pielęgniarski – w godzinach od 13:00 do 14:00

Kierownik Oddziału
lek. Wojciech Kotłowski

Pielęgniarka Oddziałowa
Monika Żebrowska