logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Oddział Chorób Wewnętrznych w Kartuzach zapewnia dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, ze szczególnym naciskiem na diagnozę stanu zdrowia i leczenie chorób wewnętrznych.

Oddział dysponuje 25 łóżkami, które mieszczą się w 1,2 i 4-osobowych. Utworzono także 4-osobową salę intensywnego monitorowania funkcji życiowych.

Zakres udzielanych przez Oddział świadczeń obejmuje diagnostykę i leczenie:
 • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego
 • bronchofiberoskopia diagnostyczna
 • diagnostyczne i terapeutyczne torakocentezy (ewakuacja płynu z jamy opłucnej)
 • edukacja w zakresie technik inhalacji , ćwiczeń oddechowych
 • spirometria
 • opieka poszpitalna w Poradni Chorób Wewnętrznych
 • diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia (EKG, Holter EKG, całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, ECHO, badanie ECHO przezprzełykowe USG, USG Doppler) , m.in. diagnostyka nadciśnienia tętniczego , niewydolność serca, choroby wieńcowej arytmie, wykonujemy kardiowersje elektryczne w trybie planowym
 • wstępna diagnostyka onkologiczna
 • leczenie cukrzycy (edukacja pacjentów w zakresie diety , konsultacje dietetyczne, obsługi wstrzykiwaczy insulinowych i glukometrów)
 • diagnostyka chorób przewodu pokarmowego (gastroskopia ,kolonoskopia, w oparciu o Pracownię Endoskopii , leczenie wodobrzusza- paracentezy diagnostyczne i terapeutyczne )
 • diagnostyka chorób układu krwiotwórczego (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa szpiku kostnego, badania histopatologiczne węzłów chłonny obwodowych w diagnostyce uzupełniającej)
 • założenie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)
 • choroby infekcyjne  przewodu pokarmowego,
 • ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe (posocznica) oraz wymagających hospitalizacji zakażeń narządowych (skóry i tkanki podskórnej, dróg oddechowych, dróg moczowych, tkanki łącznej),
 • choroby wymagające izolacji,
 • osób narażonych na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym.
 • dysponujemy aparaturą do diagnostyki obrazowej – Zakład Diagnostyki Obrazowej z RTG, USG i tomografem komputerowym, endoskopia
 • diagnostyka i leczenie chorób wątroby i trzustki
 • trepanobiopsja szpiku
 • wstępna diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego (zakażenia, diagnozowanie przyczyny i wyrównanie ostrych i przewlekłych niewydolności nerek
Ponadto Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem innych niż infekcyjne chorób wątroby z uwzględnieniem:
 • chorób dróg żółciowych oraz ich powikłań,
 • marskości wątroby i nadciśnienia wrotnego niezależnie od etiologii,
 • podstawowej diagnostyki zmian ogniskowych w wątrobie
Oddział przyjmuje pacjentów w trybie:
 • nagłym w stanie zagrożenia życia bez oczekiwania
 • pilnym
 • planowym /obowiązują zapisy na hospitalizacje planowe/

Udzielanie informacji przez personel medyczny oddziałów szpitalnych osobom telefonującym do Szpitala odbywa się codziennie pod numerem telefonu 58 685 48 00 - proszę wybrać 1, następnie 3
 • punkt lekarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
 • punkt pielęgniarski – w godzinach od 13:00 do 14:00

Kierownik Oddziału:
dr n. med. Leszek Zwolakiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa:
Dorota Koszałka

 

 

Warunkiem zapisu na planową hospitalizację jest posiadanie skierowania do szpitala do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz pozytywna kwalifikacja do hospitalizacji.

Termin wizyty kwalifikacyjnej do hospitalizacji należy ustalić telefonicznie pod nr tel. 58 685 48 89 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00 lub osobiście w rejestracji Poradni Specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Kwalifikacje na hospitalizację planową odbywają się wyłącznie dla pacjentów mających umówiony termin wizyty kwalifikacyjnej.

W wyniku wizyty kwalifikacyjnej oraz na podstawie przedstawionej przez pacjenta dotychczas zgromadzonej dokumentacji medycznej wyznaczony zostanie termin hospitalizacji.