logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

plakat Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

1. Pacjent, jego rodzina lub przedstawiciel ustawowy ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej jakości i sposobu świadczonych usług zdrowotnych. Skargi oraz wnioski dotyczące sprawowanej opieki medycznej pacjenci mogą składać w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznie, a także ustnie do protokołu.

2. Przyjęcie skargi ustnej i telefonicznej odbywa się w szczególnych przypadkach uzasadnionych pilnością sprawy.

3. Skargi/ wnioski można składać:

  • Pełnomocnikowi do spraw pacjenta - w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00-11.30, w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych i Rozliczeń mieszczącym się w budynku administracji na parterze oraz telefonicznie pod numerem 58 685 48 26
  • Kierownikowi oddziału lub lekarzowi oddziału
  • Prezesowi  Zarządu w środy od 12.00 do 14.00

4. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do innych niezależnych od podmiotu leczniczego właściwych instytucji:

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA
dla całej Polski: 800 – 190 – 590
jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.

Biuro RZECZNIKA  PRAW  PACJENTA
01-231 Warszawa ul. Płocka 11/13

POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Dział Skarg i Wniosków Świadczeniodawców
80-844 Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 69
fax. (58) 32 18 626