BIP  
 
Ratuje, leczy,
  otacza opieką

Odwiedzin dzisiaj - 43 osoby
W tym miesiącu - 5 062 osoby
Od początku - 160 732 osoby

FE UE

 

 
Przekazanie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego specjalistycznej aparatury ratującej życie

W dniu 29 czerwca 2018r. odbyło się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach ul. Ceynowy 7, w obecności Pani Janiny Kwiecień Starosty Kartuskiego i Pana Mieczysława Woźniaka Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego oraz Pawła Witkowskiego Prezesa Zarządu PCZ sp. o.o. i pracowników Szpitala, uroczyste przekazanie do użytkowania aparatury ratującej życie zakupionej w wyniku realizacji projektu: „Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach”
Nr POIS.09.01.00-00-0166/17 w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 
czytaj więcej 
Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jako beneficjent projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, pn "Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach" informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

 
czytaj więcej 
 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3