BIP  
 
Ratuje, leczy,
  otacza opieką

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ im. dr Aleksandra Majkowskiego

szpital_kartuzy_z_lotu_ptaka.jpg

Celem funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach jest przywracanie i poprawa stanu zdrowia oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez:

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach deklaruje, że wszyscy pracownicy placówki współtworzyli treść Polityki Jakości, a co za tym idzie identyfikują się z jej celami i respektują założenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz zobowiązują się do spełnienia wymagań, a w szczególności wymagań pacjentów, wymagań prawnych, wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, a także wewnętrznych wymagań organizacji.

 
Komunikat

Szanowni Pacjenci! Informujemy że Poradnia Reumatologiczna oraz Poradnia Gastroenterologiczna zaprzestaje udzielania świadczeń ze względu na brak nowej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia od dnia 1 Lipca 2013 r.

 
czytaj więcej 
Ubezpieczenie

Jeżeli uzyskałeś informacje od personelu medycznego że figurujesz w systemie eWUŚ jako osoba nie ubezpieczona możesz potwierdzić swoje prawo do bezpłatnych świadczeń za pomocą następujących dokumentów:

 
czytaj więcej 
 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3