BIP  
 
Ratuje, leczy,
  otacza opieką

Odwiedzin dzisiaj - 38 osób
W tym miesiącu - 4 916 osób
Od początku - 148 407 osób

FE UE

 

 
Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jako beneficjent projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, pn "Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach" informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

 
czytaj więcej 
Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach

 

        W dniu 19 grudnia 2017 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jako Beneficjent podpisało ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

„Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach”
Nr POIS.09.01.00-00-0166/17
w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 
czytaj więcej 
 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3