BIP  
 
Ratuje, leczy,
  otacza opieką

Odwiedzin dzisiaj - 6 osób
W tym miesiącu - 4 609 osób
Od początku - 209 231 osób

unia_nowa.png

 
Sprzęt ratujący życie dzieci trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kartuzach

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kartuzach trafił sprzęt medyczny nowej generacji warty prawie 400 tyś zł. Został on zakupiony w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0327/18 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 
czytaj więcej 
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach

W dniu 5 października 2018 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jako Beneficjent podpisało
w Gdańsku ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach​”

 
czytaj więcej 
 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3