BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 182 osoby
W tym miesiącu - 16 656 osób
Od początku - 628 058 osób

Nowoczesna Sterylizatornia w Szpitalu

10 czerwca 2021 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnej Sterylizatorni, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt pozwalający przeprowadzać procesy dekontaminacji. Inwestycja ta znacznie ułatwi pracę placówki. Dotąd proces sterylizacji przebiegał częściowo na poszczególnych oddziałach. Teraz wszystko będzie odbywać się w jednym, znakomicie przygotowanym miejscu.

W ramach inwestycji wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, izolacyjne i budowlane, instalacje elektryczną i teletechniczną, a także całą instalację sanitarną oraz wentylacyjną. Koszt wykonania robót to 1.622.000,00zł. Przedsięwzięcie częściowo sfinansowane zostało ze środków Starostwa Powiatowego w Kartuzach, który na ten cel przekazał 1.500.000,00zł, natomiast pozostałą kwotę  szpital pokrył ze środków własnych spółki.

Za kwotę 718.653,60 zł zakupiono nowe wyposażenie obiektu takie jak dwie myjnie dezynfekujące i jedną ultradźwiękowa oraz sterylizator parowy. Urządzenia do sterylizacji w wysokości 600.000 zł zakupiono dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z tytułu  Umowy partnerskiej z SPSZOZ w Lęborku w ramach projektu pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”. Projekt jest realizowany dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć z otwarcia Sterylizatorni

data utworzenia: 14.06.2021; data ostatniej aktualizacji: 14.06.2021
 
 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4