BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 1 693 osoby
W tym miesiącu - 42 376 osób
Od początku - 519 818 osób

Polityka jakości

Celem funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach jest przywracanie i poprawa stanu zdrowia oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez:


Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach deklaruje, że wszyscy pracownicy placówki współtworzyli treść Polityki Jakości, a co za tym idzie identyfikują się z jej celami i respektują założenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz zobowiązują się do spełnienia wymagań, a w szczególności wymagań pacjentów, wymagań prawnych, wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10, a także wewnętrznych wymagań organizacji.

Kartuzy, dnia 03.01.2019

Zatwierdził

Paweł Witkowski
Prezes Zarządu

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4