BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 10 osób
W tym miesiącu - 776 osób
Od początku - 258 700 osób

Projekty UE

unia_nowa.png 

.

Sprzęt ratujący życie dzieci trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kartuzach data utworzenia: 18.06.2019, data ostatniej aktualizacji: 17.09.2019

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kartuzach trafił sprzęt medyczny nowej generacji warty prawie 400 tyś zł. Został on zakupiony w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0327/18 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach data utworzenia: 17.10.2018, data ostatniej aktualizacji: 18.10.2018

W dniu 5 października 2018 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jako Beneficjent podpisało
w Gdańsku ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach​”

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych data utworzenia: 14.01.2018, data ostatniej aktualizacji: 5.11.2018

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jako beneficjent projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

 

Przekazanie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego specjalistycznej aparatury ratującej życie

W dniu 29 czerwca 2018r. odbyło się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach ul. Ceynowy 7, w obecności Pani Janiny Kwiecień Starosty Kartuskiego i Pana Mieczysława Woźniaka Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego oraz Pawła Witkowskiego Prezesa Zarządu PCZ sp. o.o. i pracowników Szpitala, uroczyste przekazanie do użytkowania aparatury ratującej życie zakupionej w wyniku realizacji projektu: „Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach”
Nr POIS.09.01.00-00-0166/17 w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach

 

        W dniu 19 grudnia 2017 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jako Beneficjent podpisało ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

„Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach”
Nr POIS.09.01.00-00-0166/17
w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 
 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3 logo 4