BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 230 osób
W tym miesiącu - 6 674 osoby
Od początku - 523 500 osób

Zakup kardiomonitorów dla oddziału chorób wewnętrznych Powiatowego Centrum Zdrowia

W dniu 27 listopada 2019r. oddział chorób wewnętrznych Powiatowego Centrum Zdrowia wzbogacił się o 8 sztuk monitorów kardiologicznych i 2 centrale monitorujące. Nowy sprzęt umożliwia nadzór istotnych dla życia parametrów biologicznych pacjenta, w tym EKG, oddech, ciśnienie tętnicze, saturację, temperaturę oraz arytmię sygnału EKG. Kardiomonitory są bezcenne zarówno dla personelu, któremu zdecydowanie usprawnią pracę, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów z chorobami kardiologicznymi.

Zakup kardiomonitorów sfinansowany został ze środków budżetu państwa otrzymanych od Ministra Zdrowia w kwocie 137 149,20 zł., a pozostałą część sfinansowano z własnych środków kartuskiego szpitala.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia zamknął się kwotą  161 419,50 zł.

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019”.

data utworzenia: 28.11.2019; data ostatniej aktualizacji: 16.12.2021
 
 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4