BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 498 osób
W tym miesiącu - 10 670 osób
Od początku - 454 599 osób

Wznowienie porodów rodzinnych

Z dniem 21.10.2020r zostają wznowione porody rodzinne.

 1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
 2. Przed porodem, osoba towarzysząca powinna zamieszkiwać z kobietą rodzącą przez okres min. 14 dni. W dniu porodu osoba towarzysząca musi być zdrowa, nie objęta kwarantanną oraz izolacją, bez styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 kobieta rodząca oraz osoba towarzysząca proszeni są o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów z osobami obcymi przez okres min. 7 dni.
 3. Decyzja o możliwości porodu rodzinnego podejmowana jest każdorazowo przez lekarza oddziału ginekologiczno-położniczego, po analizie ankiety epidemiologicznej oraz po wstępnym badaniu Pacjentki.
 4. Decyzję o ewentualnym wykonaniu testu kobiecie rodzącej w ramach triage  podejmuje lekarz oddziału ginekologiczno-położniczego.
 5. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pacjentki rodzącej wskazane jest odbycie porodu w szpitalu jednoimiennym.
 6. Przed wejściem do szpitala, osoba towarzysząca przechodzi triage, w takim samym zakresie jak Pacjentka (ankieta epidemiologiczna, kontrola temperatury) zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 7. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania czystej odzieży na zmianę (domowe ubranie typu sportowego, klapki/obuwie sportowe). Przed wejściem na salę porodową prosimy o zmianę odzieży w szatni Izby Przyjęć, wraz ze zmianą obuwia.
 8. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do noszenia maski medycznej, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznego dystansu wobec osób opiekujących się rodzącą. Kobiety rodzące nie muszą przebywać w maskach.
 9. Osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego. Nie może opuszczać wskazanej sali porodowej. W przypadku zabiegów medycznych, np. znieczulenie zewnątrzoponowe, poród zabiegowy, itp., osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali i oczekiwanie we wskazanym miejscu. Związane jest to z koniecznością przebywania w sali porodowej odpowiedniej ze względów epidemiologicznych, ilości osób. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować nakazem natychmiastowego opuszczenia szpitala. Po okresie około 2h po porodzie, po zakończeniu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem ‘skóra do skóry’, osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia budynku szpitala.
 10. Nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej podczas cięcia cesarskiego. Po decyzji o operacyjnym ukończeniu porodu, osoba towarzysząca musi niezwłocznie opuścić szpital.
 11. Obowiązuje zakaz późniejszych odwiedzin Pacjentek w szpitalu.
 12. Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach , biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji o porodach rodzinnych w trybie natychmiastowym, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii a także neonatologii.
data utworzenia: 13.10.2020; data ostatniej aktualizacji: 16.12.2021
 
 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4