BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 150 osób
W tym miesiącu - 15 179 osób
Od początku - 675 147 osób

Szczepienia przeciw COVID-19

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zostało wyznaczone jako szpital węzłowy do realizacji szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.. 

W pierwszej kolejności (w tzw. etapie „0”) zostaną zaszczepieni:

a. Pracownicy szpitala węzłowego,
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych
f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Aby skorzystać z tego szczepienia w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach, należało przesłać drogą mailową na adres szczepieniacovid@pczkartuzy.pl wypełnioną tabelę dostępną poniżej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych do dnia 28.12.2020 r.

Do dnia 14.01.2020r. zostało przedłużone zbieranie zgłoszeń na szczepienie przeciwko COVID-19.

Wypełnioną tabelę poniżej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy przesłać do dnia 13.01.2020r. na adres szczepieniacovid@pczkartuzy.pl.

Załącznik nr 1 - Formularz_szczepienia

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych

W dniu 14.01.2020r. zgłoszenia należy składać wyłącznie za pośrednictwem specjalnego formularza online.

​Koordynatorem ds. szczepień jest Pani Alicja Szczepanek, numer tel. 512176099 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00), e-mail poradnie@pczkartuzy.pl.

Więcej informacji dotyczących szczepienia przeciwko COVID-19 można uzyskać na stornie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4