BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 20 osób
W tym miesiącu - 1 450 osób
Od początku - 263 750 osób

PORODY RODZINNE w Szpitalu Powiatowym w Kartuzach

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., informuje że od godziny 8.00 dnia 27 maja 2020 roku (środa) znosi ograniczenia w zakresie porodów rodzinnych. Obecność osoby towarzyszącej podczas porodu będzie możliwa od momentu przewiezienia Pacjentki do sali porodowej do czasu zakończenia pierwszego kontaktu ‘skóra do skóry’ matki z dzieckiem.

Pragniemy jednak podkreślić, że konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii – mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz zdrowie personelu medycznego – nadal nie zalecają łagodzenia ograniczeń dotyczących opieki w zakresie położnictwa i ginekologii. Wierzymy jednak, że odpowiedzialna obecność osoby bliskiej podczas porodu zapewni wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa oraz zmniejszy stres związany z porodem.

PODCZAS PORODÓW RODZINNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-COV-2 OBOWIĄZUJĄ PONIŻSZE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
 2. Przed porodem, osoba towarzysząca powinna zamieszkiwać z kobietą rodzącą przez okres min. 14 dni. W dniu porodu osoba towarzysząca musi być zdrowa, nie objęta kwarantanną oraz izolacją, bez styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 kobieta rodząca oraz osoba towarzysząca proszeni są o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów z osobami obcymi przez okres min. 7 dni.
 3. Decyzja o możliwości porodu rodzinnego podejmowana jest każdorazowo przez lekarza oddziału ginekologiczno-położniczego, po analizie ankiety epidemiologicznej oraz po wstępnym badaniu Pacjentki.
 4. Decyzję o ewentualnym wykonaniu testu kobiecie rodzącej w ramach triage  podejmuje lekarz oddziału ginekologiczno-położniczego.
 5. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pacjentki rodzącej wskazane jest odbycie porodu w szpitalu jednoimiennym.
 6. Przed wejściem do szpitala, osoba towarzysząca przechodzi triage, w takim samym zakresie jak Pacjentka (ankieta epidemiologiczna, kontrola temperatury) zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 7. Wskazane jest, aby do porodu rodzinnego osoba towarzysząca posiadała aktualny wynik wymazu PCR w kierunku SARS-CoV-2, nie starszy niż 5 dni (badanie można wykonać w diagnostycznych punktach komercyjnych). W przypadku, gdy osoba towarzysząca nie wykonała testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 o dalszej diagnostyce decyduje lekarz oddziału ginekologiczno-położniczego.
 8. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania czystej odzieży na zmianę (domowe ubranie typu sportowego, klapki/obuwie sportowe). Przed wejściem na salę porodową prosimy o zmianę odzieży w szatni Izby Przyjęć, wraz ze zmianą obuwia.
 9. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do noszenia maski medycznej, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznego dystansu wobec osób opiekujących się rodzącą. Szpital nie zapewnienia masek medycznych osobom towarzyszącym - należy mieć je przy sobie w ilości min. 10 szt. Kobiety rodzące nie muszą przebywać w maskach.
 10. Osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego. Nie może opuszczać wskazanej sali porodowej. W przypadku zabiegów medycznych, np. znieczulenie zewnątrzoponowe, poród zabiegowy, itp., osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali i oczekiwanie we wskazanym miejscu. Związane jest to z koniecznością przebywania w sali porodowej odpowiedniej ze względów epidemiologicznych, ilości osób. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować nakazem natychmiastowego opuszczenia szpitala. Po okresie około 2h po porodzie, po zakończeniu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem ‘skóra do skóry’, osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia budynku szpitala.
 11. Nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej podczas cięcia cesarskiego. Po decyzji o operacyjnym ukończeniu porodu, osoba towarzysząca musi niezwłocznie opuścić szpital.
 12. Obowiązuje zakaz późniejszych odwiedzin Pacjentek w szpitalu.
 13. Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach , biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji o porodach rodzinnych w trybie natychmiastowym, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii a także neonatologii.
data utworzenia: 26.05.2020; data ostatniej aktualizacji: 26.05.2020
 
 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3 logo 4