BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 302 osoby
W tym miesiącu - 12 163 osoby
Od początku - 685 139 osób

Pion Medyczny

Centrala Szpitala  
58 685 48 00  

Poradnie Specjalistyczne   
58 685 48 89 - Rejestracja

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
58 685 49 59  

Izba Przyjęć  
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna
Izba Przyjęć Pediatrii – proszę wybrać 2
Izba Przyjęć Chirurgii – proszę wybrać 2
Izba Przyjęć Oddział Wewnętrzny – proszę wybrać 2
Izba Przyjęć Oddział Położnictwa i Ginekologii – proszę wybrać 3

Szpitalny Oddział Ratunkowy  
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna, proszę wybrać 5

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna

Proszę wybrać 1, następnie 1

Oddział Pediatryczny  
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna

Proszę wybrać 1, następnie 2

Oddział Chorób Wewnętrznych
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna

Proszę wybrać 1, następnie 3

Oddział Ginekologiczno-Położniczy  
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna

Proszę wybrać 1, następnie 4 – ginekologia, lub 5 - położnictwo

Oddział Neonatologiczny  
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna

Proszę wybrać 1, następnie 6

Oddział Chirurgii Ogólnej 
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna

Proszę wybrać 1, następnie 7

Pracownia Diagnostyki  Laboratoryjnej  
58 685 48 35 - Rejestracja
58 685 48 81 - Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Pracownia Diagnostyki  Obrazowej  
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna, proszę wybrać 4

Pracownia Endoskopowa  
58 685 48 89 - Rejestracja

Apteka Szpitala  
58 685 48 69  

Kierownik ds. pielęgniarstwa i opieki
58 685 49 06                                                               

Dyrektor Medyczny  
58 685 49 86   

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4