BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 350 osób
W tym miesiącu - 2 633 osoby
Od początku - 347 463 osoby

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jako beneficjent projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: 

adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

mapadotacji

data utworzenia: 14.01.2018; data ostatniej aktualizacji: 5.11.2018
 
 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3 logo 4