BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 43 osoby
W tym miesiącu - 5 062 osoby
Od początku - 160 732 osoby

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jako beneficjent projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, pn "Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach" informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: 

adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

mapadotacji

data utworzenia: 24.01.2018; data ostatniej aktualizacji: 29.06.2018
 
 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3