BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 593 osoby
W tym miesiącu - 12 324 osoby
Od początku - 418 668 osób

Zakup sprzętu medycznego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zakupiło sprzęt medyczny tj. aparat USG z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, defibrylator z wyposażeniem oraz bronchoskop. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 495.726,07zł.

Całość zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach projektu unijnego pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4