BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 319 osób
W tym miesiącu - 10 677 osób
Od początku - 287 918 osób

Środki ochrony indywidualnej oraz materiały do dezynfekcji

Dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej oraz materiałów do dezynfekcji

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. podpisało umowę partnerską z SPSZOZ w Lęborku, przedmiotem której jest wspólna realizacja projektu pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3 logo 4