BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 205 osób
W tym miesiącu - 19 528 osób
Od początku - 661 857 osób

Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach

 

        W dniu 19 grudnia 2017 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jako Beneficjent podpisało ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

„Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach”
Nr POIS.09.01.00-00-0166/17
w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratowania życia i zdrowia w stanach nagłych dla mieszkańców regionu pomorskiego i całego kraju.

Całkowita wartość projektu: 609 077,27 PLN 
Kwota dofinansowania z UE: 517 715,87 PLN

mapadotacji


  powrót

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3