BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 122 osoby
W tym miesiącu - 19 445 osób
Od początku - 661 774 osoby

Przekazanie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego specjalistycznej aparatury ratującej życie

W dniu 29 czerwca 2018r. odbyło się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach ul. Ceynowy 7, w obecności Pani Janiny Kwiecień Starosty Kartuskiego i Pana Mieczysława Woźniaka Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego oraz Pawła Witkowskiego Prezesa Zarządu PCZ sp. o.o. i pracowników Szpitala, uroczyste przekazanie do użytkowania aparatury ratującej życie zakupionej w wyniku realizacji projektu: „Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach”
Nr POIS.09.01.00-00-0166/17 w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 633.187,57zł.  Przyznane środki finansowe
z Funduszy Europejskich na realizację projektu wyniosły  517.715,67 zł.

Zakupiona w ramach projektu aparatura ratująca życie to:  kardiomonitory, ultrasonograf, mobilny monitor funkcji życiowych i centrale monitorujące, respirator, łóżko do intensywnej terapii, automatyczne pompy strzykawkowe i pompa infuzyjna, endoskop do trudnej intubacji, urządzenie do kompresji mechanicznej klatki piersiowej, urządzenie do ssania wysokiej wydajności, system aktywnego ogrzewania pacjenta oraz lampa zabiegowa.

Dzięki zakupionej aparaturze medycznej na potrzeby SOR nastąpi podniesienie standardu ratowania życia i zdrowia w stanach nagłych dla mieszkańców i turystów powiatu kartuskiego.

DSC_0040.jpg

 

 

 

 

 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3