BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 166 osób
W tym miesiącu - 15 195 osób
Od początku - 675 163 osoby

Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów

W dniu 15 czerwca 2021r. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jako Grantobiorca podpisało z Województwem Pomorskim umowę o powierzenie Grantu w ramach projektu  "Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa V "Zatrudnienie"

Działanie 5.4. "Zdrowie na rynku pracy"

Poddziałanie 5.4.2. "Zdrowie na rynku pracy"

 

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID – 19.

Granty zostaną przeznaczone m.in. na wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: środki do dezynfekcji, myjnie, zamgławiacze.

 

Czas trwania projektu: 01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania: 22 467 753,00 zł

Wartość całkowita projektu: 24 964 170,00 zł

Dofinansowanie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.: 450 000,00 zł

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4