BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 279 osób
W tym miesiącu - 12 813 osób
Od początku - 402 350 osób

Ambulanse i środki ochrony dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

Dofinansowanie zakupu ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach

W dniu 7 maja 2021 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jako Beneficjent podpisało
ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu pn.:

„Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji, w celu wsparcia Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kartuzach w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych​”

 
 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4