BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 608 osób
W tym miesiącu - 12 882 osoby
Od początku - 427 992 osoby

Skargi i wnioski

1. Pacjent, jego rodzina lub przedstawiciel ustawowy ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej jakości i sposobu świadczonych usług zdrowotnych. Skargi oraz wnioski dotyczące sprawowanej opieki medycznej pacjenci mogą składać osobiście lub pisemnie Kierownikowi oddziału lub lekarzowi danego oddziału.

2. Wniesienie skargi może odbywać się w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej bądź telefonicznie. Przyjęcie skargi ustnej i telefonicznej odbywa się w szczególnych przypadkach, uzasadnionych pilnością sprawy.

3. W sprawie skarg i wniosków pacjent lub jego osoby najbliższe mogą zgłaszać się również do Prezesa Zarządu w środy od 12.00 do 14.00.

4. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do innych niezależnych od podmiotu leczniczego właściwych instytucji:

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA
dla całej Polski: 800 – 190 – 590
jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.

Biuro RZECZNIKA  PRAW  PACJENTA
01-171 Warszawa ul. Młynarska 46
fax: (22) 506-50-64

POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Dział Skarg i Wniosków Świadczeniodawców
80-844 Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 69
fax. (58) 32 18 626

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4