BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 23 osoby
W tym miesiącu - 6 720 osób
Od początku - 207 067 osób

Opłaty za uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

 

1. Wysokość opłat za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej.

 

Podstawa wyliczenia -
wysokość przeciętnego
wynagrodzenia w
poprzednim kwartale
Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
1 strona wyciągu albo odpisu 1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
I kwartał 2019 r.
4950,94 zł
9,90 zł 0,35 zł 1,98 zł

  

2. Opłata za wykonanie kserokopii posiadanej przez pacjenta dokumentacji wynosi 0,35 zł za 1 stronę kserokopii.

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3