BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 321 osób
W tym miesiącu - 10 679 osób
Od początku - 287 920 osób

!!!! WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW!!!

W związku z wprowadzeniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych
z COVID-19 wprowadza się nową organizację udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 czerwca 2020r.:

 

 SZPITAL POWIATOWY W KARTUZACH

1. Wznawia się przyjęcia planowe we wszystkich oddziałach szpitalnych.
2. Wznawia się przyjęcia pacjentów do kwalifikacji na zabiegi planowe.
3. Wejście do Szpitala na zabiegi planowe i porody odbywa się wejściem przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
4. Każda osoba wchodzącą do budynku Szpitala będzie miała przeprowadzany pomiar temperatury ciała i dezynfekowane ręce oraz wywiad epidemiologiczny.
5. Osoby przebywające w ciągach komunikacyjnych zobowiązane są do noszenia maseczek.
6. Obowiązuje zakaz opuszczania przez pacjenta Oddziału i swobodnego poruszaniu się po terenie Szpitala.
7. Obowiązuje zakaz odwiedzin.
8. Na Oddziale Pediatrii dopuszcza się obecność opiekuna, bez możliwości opuszczania Oddziału.

 

PORADNIE  SPECJALISTYCZNE

1. Poradnie rozpoczynają przyjmowanie pacjentów w szerszym zakresie niż w ostatnich tygodniach.
2. Nadal udzielane są teleporady, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr 58 685-48-89.
Lekarze udzielają teleporad zakresie:
- Poradni Położniczo – Ginekologicznej od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 11.00
- Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 13.00
- Poradni Neonatologicznej – wtorek w godz. od 12.00 do 14.00

Aby teleporady były udzielane sprawnie pacjenci zobowiązani są odbierać telefony we wskazanych godzinach.

3. W przypadku konieczności osobistej wizyty w Poradni pacjenci umawiani są na konkretne godziny.
4. Każda osoba wchodzącą do budynku Poradni będzie miała przeprowadzany pomiar temperatury ciała i dezynfekowane ręce oraz wywiad epidemiologiczny.
5. Pacjenci zobowiązani są do noszenia maseczek na twarzach.
6. Należy pamiętać, że z powodu trwającej pandemii COVID-19 przyjmowanie pacjentów w Poradniach musi odbywać się zgodnie z reżimem sanitarnym. Z tego powodu do budynku Poradni wpuszczana będzie tylko określona liczba pacjentów. Wejście kolejnego pacjenta będzie następowało tylko po wyjściu jednej z osób przebywających w środku.

 

DIAGNOSTYKA

1. Wejście do pracowni RTG i TK oraz na badania endoskopowe odbywa się wejściem się do Poradni Specjalistycznych.
2. Wejście na badania laboratoryjne odbywa się tak jak dotychczas, wejściem bezpośrednio do Laboratorium
3. Każda osoba wchodzącą na badania diagnostyczne będzie miała przeprowadzany pomiar temperatury ciała i dezynfekowane ręce oraz wywiad epidemiologiczny.
4. Pacjenci zobowiązani są do noszenia maseczek na twarzach.
5. Do poczekalni wpuszczana będzie tylko określona liczba pacjentów. Wejście kolejnego pacjenta będzie następowało tylko po wyjściu jednej z osób przebywających w środku.

 

NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA (NiŚOZ)

1. Nadal udzielane są teleporady  w godzinach pracy NiŚOZ pod nr 58 685-49-59.
2. Każda osoba wchodzącą na budynku NiŚOZ będzie miała przeprowadzany pomiar temperatury ciała i dezynfekowane ręce oraz wywiad epidemiologiczny.
3. Pacjenci zobowiązani są do noszenia maseczek na twarzach.
4. Do poczekalni wpuszczana będzie tylko określona liczba pacjentów. Wejście kolejnego pacjenta będzie następowało tylko po wyjściu jednej z osób przebywających w środku.

  

Obostrzenia obowiązują do odwołania.


Dane kontaktowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 999 lub 112
Centrala Telefoniczna - 58 685 48 00
Rejestracja Poradni Specjalistycznych - 58 685 48 89
Szpitalny Oddział Ratunkowy - 58 685 48 01

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3 logo 4